Partille arena

Partille Port växer fram i allt snabbare takt, och nu är det dags att utveckla Arenatorget. Därför är arenaparkeringen begränsad i två veckor, vecka 17 och 18. Läs mer om alternativa parkeringsytor här.