Partille kommun står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På denna sida beskriver vi hur partillearena.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du anmäla det till oss via e-tjänsten nedan eller kontakta oss via Partille kundcenter. Svarstiden är normalt fem arbetsdagar.

Länk

E-tjänst: Anmäl bristande tillgänglighet.

Kontaktuppgifter

E-post till kundcenter: kundcenter@partille.se.

Telefonnummer till kundcenter: 031-792 10 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du anmäla det till oss via e-tjänsten nedan så att vi får veta att problemet finns.

Länk

E-tjänst: Anmäl bristande tillgänglighet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Brister i tillgänglighet

Partillearena.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det planeras ett större arbete under 2023 för att uppdatera webbplatsens funktion och utseende. Partille arena åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Videovisningar

Vi strävar efter att komplettera alla videos med text. Filmer som i dagsläget är publicerade på vår webbplats är inbäddade från andra plattformar och saknar i vissa fall syntolkning. Vi arbetar med att hitta en lösning så att alla videos på webbplatsen blir tillgängliga.  

Länk

Riktlinje: Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video.

Verksamhetssystem

Nedan listas tjänster som Partille arena använder för biljettförsäljning. Vi har inte haft möjlighet att kravställa tillgänglighet på dessa sajter då avtalen inletts innan Tillgänglighetsdirektivet trädde i kraft. Vi ser över våra framtida kravspecifikationer för den här typen av tjänster.

  • Tickster

Länk

Riktlinje: Tillhandahållande av e-tjänster.

Tillgänglighetsfunktioner

Funktioner du kan använda för att få webbplatsen mer tillgänglig, beroende på vilket behov du har. 

Google translate

Översättningsverktyg som du kan använda för att översätta webbplatsens innehåll till en mängd olika språk.