I dag har bilburna besökare till Partille arena ett parkeringshus och tre besöksparkeringar att välja på när de ska parkera. Vid större evenemang kan du parkera på någon av de 900 P-platser som finns i centrum. Läs mer om besöksparkeringarna och vilka tidsintervall och avgifter som gäller för parkering i området.

Arenas parkeringsmöjligheter

Det finns cirka 900 parkeringsplatser i centrum för att ta emot arenabesökare. Se kartan på denna sida.

1. Partille station: 45 platser, infart Lexbyvägen.

2. Kommunhuset: 95 platser, 4 timmar, kl. 18 till 07, fritt på helger, infart Gamla Kronvägen.

3. Kulturum: 35 platser, 3 timmar, parkeringshus övre plan, infart Yllegatan.

4. Menigo: 100 platser. Infart 81 Skulltorpsmotet. Observera att parkeringen endast är tillgänglig vid evenemang, och vilka evenemang det gäller står på varje enskild evenemangssida i kalendariet. 

5. Väster om arenan finns en parkering som förvaltas av Partillebo AB. Parkeringen markeras med nummer 1 på kartan överst på den här sidan. På parkeringen finns 111 parkeringsplatser. Här står bilar gratis de första fyra timmarna. Därefter kostar det 12 kronor i timmen.

Registrering och betalning sker via appen Easy Park. Ange zonkod: 31546.

Parkeringsbolaget Apcoa Parkering bevakar att parkeringsreglerna följs.

6. Väster om arenan finns en parkering som förvaltas av Partillebo AB. Parkeringen markeras med nummer 1 på kartan överst på den här sidan. På parkeringen finns 111 parkeringsplatser. Här står bilar gratis de första fyra timmarna. Därefter kostar det 12 kronor i timmen.

Registrering och betalning sker via appen Easy Park. Ange zonkod: 31546.

Parkeringsbolaget Apcoa Parkering bevakar att parkeringsreglerna följs.

7. Grusparkering vid Laxfiskevägen: 70 platser, infart Laxfiskevägen.

8, 9. Öster om arenan, i anslutning till COOP-butiken, finns två parkeringar markerade med nummer 2 och 4 på kartan överst på sidan och ett parkeringshus markerat med nummer 3 på kartan överst på sidan. Parkeringarna och parkeringshuset förvaltas av Partille Port samfällighetsförening. I parkeringshuset finns 365 platser tillgängliga för besöksparkering och på parkeringen öster om parkeringshuset 140 platser (9). Här står bilar också gratis de första fyra timmarna. Därefter debiteras du enligt följande intervall:

  • 4-8 timmar, kostnad: 20 kronor.
  • 8-12 timmar, kostnad: 60 kronor.
  • 13-24 timmar, kostnad 150 kronor.

På parkeringarna sker registrering och betalning för parkeringstiden via appen Parkster. Obs! Ingen registrering i appen krävs de första 4 timmarna. Ange zonkod: 7821.

I parkeringshuset kan registrering och betalning för parkeringstiden göras via appen Parkster. Inte heller här behövs registrering i appen de första fyra timmarna. Ange zonkod: 7821. Det går också att registrera och betala parkeringen i parkeringsautomat.

Parkeringsbolaget P-tjänst Väst bevakar att parkeringsreglerna följs.

10. Eventparkering: avsedd för press, media och spelare.

Närliggande hållplatser

A. Besebäcksvägen, buss: 519 mot Partille centrum

B. Partille station, buss: 519 mot Partille centrum, tåg: Göteborg och Alingsås

C. Partille centrum, buss: Gul Express till Partille arena

D. Kulturum buss: Gul Express till Partille arena

E. Partille arena, buss Gul Express

F. Partille Port, buss: Gul Express till Partille arena