Välkommen till Partille kommuns personalportal, Insidan och våra interna e-tjänster.

Logga in på kommunens intranät Insidan med samma användarnamn och lösenord som du använder vid inloggning till kommunens nätverk.

Använd inte å, ä, ö

Det fungerar inte att logga in om du har å, ä eller ö i ditt lösenord. Kontakta servicedesk för att få hjälp med att byta lösenord.

Nya lösenordskrav Heroma

  • Dagar innan lösenord måste anges: max 90
  • Antal misslyckade försök: max 5
  • Spärrtid (minuter) eller misslyckade försök: minst 5
  • Minst antal tecken i lösenord: 8
  • Minst antal bokstäver i lösenord: 1
  • Minst antal siffror i lösenord: 1
  • Dagar innan lösenord kan återanvändas: minst 365 dagar